Nasi specjaliści

dr n. med. Krzysztof Walczewski

specjalista psychiatra, psychoterapeuta,

superwizor psychoterapii PTP

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Nazywam się Krzysztof Walczewski jestem lekarzem specjalistą psychiatrii oraz psychoterapeutą certyfikowanym i superwizorem psychoterapii PTP.
Konsultuję dorosłych personalizując sposób leczenia.
 
Stosuję psychoterapię analityczną, psychoterapię krótkoterminową zogniskowaną na rozwiązaniu problemu
oraz psychoterapie dynamiczne.
Prowadzę leczenie farmakologiczne.
Pracuję w językach polskim, niemieckim i angielskim.
Przyjmuję również zdalnie.
 
W leczeniu staram się o uzyskanie całościowej zmiany odczuwalnej w codziennym życiu moich pacjentów.
Doświadczenie zdobyłem w klinikach w Krakowie, Monachium,
Hamburgu i Tel Avivie. Prowadzę oddział 1A Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego i kieruję Kliniką Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego.
 
Jestem autorem szkoleń dla psychiatrów i psychoterapeutów. Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe oraz psychoterapie szkoleniowe.
Mottem mojej pracy jest “zrozumieć – wyleczyć – ukierunkować”.
 
Zapraszam na konsultację.

lek. Władysław Zapolski

specjalista psychiatra

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Zajmuję się psychiatrią dorosłych od 2010 roku. Szkolenie specjalizacyjne oraz praca w zespole dra Krzysztofa Walczewskiego nadały kształtów mojemu rozumieniu zaburzeń psychicznych. W praktyce z uwagą podchodzę zarówno do biologicznych jak też psychologicznych podstaw dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów, traktując je jako spójną całość.

Jestem przekonany, że dobra komunikacja jest kluczowa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W związku z powyższym decyzje dotyczące leczenia podejmuję z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentów po omówieniu skuteczności i bezpieczeństwa proponowanych strategii terapeutycznych.

Szanuję zarówno czas własny jak i Państwa, stąd proszę o możliwie wczesne przekazywanie drogą telefoniczną informacji o spóźnieniach bądź wydarzeniach losowych uniemożliwiających spotkanie. Dbam o punktualne rozpoczynanie wizyt, jednak nie zawsze jest to możliwe. Ponieważ niektóre konsultacje wymagają większej, niż wstępnie planowano ilości czasu, proszę o dopuszczanie możliwości niewielkich opóźnień.

W trosce o rzetelną diagnostykę pierwszą konsultację przeprowadzam wyłącznie w ramach wizyty trwającej godzinę (konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)).

Nie zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem ADD/ADHD. Osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w pierwszej kolejności polecam podjąć terapię w Poradni Leczenia Uzależnień. W tym przypadku połączenie wsparcia ze strony psychiatry z systematyczną psychoterapią (indywidualną i grupową) stwarza największe szanse powodzenia.

Leczone choroby:

 • Depresja
 • Nerwica
 • Bezsenność
 • Kryzys życiowy
 • Psychoza
 • Schizofrenia
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Fobia społeczna
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia psychiczne

dr hab. n. społ. Aleksandra Nowak-Gruca, prof. ucz.

psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na spotkaniu i dialogu. W relacji terapeutycznej staram się pomagać innym w odkrywaniu tego, kim są i czego potrzebują. Razem z pacjentem poszukuję dróg rozwiązania problemów i dotarcia do źródeł cierpienia, a także towarzyszę w odkrywaniu siebie i sensu życia. Zajmuje się też leczeniem traumy. Silnie obciążające psychikę wydarzenia mogą powodować długofalowe konsekwencje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Kryzysy spowodowane traumą często nie mijają same ale mogą być skutecznie leczone za pomocą  psychoterapii.

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na stażu w Szpitalu Specjalistycznym  im. J. Babińskiego w Krakowie. Ponadto systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach kryzysowych na studiach, kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuję pod regularną superwizją u certyfikowanych superwizorów.

Specjalizacja:

 • Problemy w relacjach
 • Wypalenie zawodowe
 • Lęki i stany napięcia psychicznego
 • Huśtawki emocjonalne
 • Zaburzenia myślenia
 • Kryzysy psychiczne
 • Kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą
 • Stres traumatyczny
 • Psychoterapia osób po traumie

dr n. hum. Konrad Banicki

psycholog, filozof, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Lokalizacje: 

ul. Tadeusza Romanowicza 1/161 (wtorek)

ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (czwartek)

Psycholog i filozof. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na stażach na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferuję swoją pomoc osobom, którym dolegliwości psychiczne utrudniają realizowanie ważnych życiowo celów, w tym osobom zmagającym się ze stresem (napięcie, obniżony nastrój), zaburzeniami o charakterze nerwico-lękowym oraz innymi problemami.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trzeciej fali (mindfulness), włączając w to – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjentów – perspektywę humanistyczno-egzystencjalną lub też elementy poradnictwa filozoficznego.

Prowadzę terapię w języku polskim lub angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

mgr Tomasz Paluchowski

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Konfederacka 1/31

Jestem magistrem psychologii w specjalności psychologia kliniczno – sądowa i psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Od 2010 roku związany jestem z psychoanalizą lacanowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL).

Pracuję w Ośrodku Leczenia Uzależnień Wiosenna w Ściejowicach. Od 2016 roku prowadzę gabinet psychologiczno – psychoanalityczny (pod superwizją). Uczestniczyłem także w licznych stażach i wolontariatach  w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Moimi klientami są osoby cierpiące na depresję, nerwicę, zaburzenia autodestrukcyjne, psychozę, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, a także osoby borykające się z uzależnieniami.

mgr Katarzyna Mężyńska

psycholog, psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, przeżywających poczucie samotności, wyobcowania, niemożności stworzenia czy utrzymania bliskich relacji lub pozostających w szkodliwych relacjach. Borykających się ze skomplikowanymi zależnościami zawodowymi czy rodzinnymi.

Często pracuję z osobami będącymi w kryzysie psychicznym spowodowanym zaskakującą bądź krytyczną sytuacją życiową, nieradzeniem sobie ze stresem i sytuacjami dnia codziennego, załamaniem systemu wartości, poczucia sensu życia czy koncepcji siebie.

Prowadząc psychoterapię pomagam moim pacjentom w określeniu kierunku rozwoju oraz w identyfikowaniu ewentualnych barier, które ten rozwój mogą powstrzymywać. Następnie pracujemy nad uruchomieniem oraz pełniejszym wykorzystaniem indywidualnego potencjału do zmian tak, by możliwe było przeżywanie większej satysfakcji ze swojego życia i znajdowanie drogi do osiągania sukcesów.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, z parami oraz z grupami rozwojowymi.

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, w  innych instytucjach służby zdrowia i oświaty, organizacjach pozarządowych oraz prywatnym gabinecie.

Rozwijam się i doskonalę swój warsztat pracy pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Moja praca wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i nabywania nowych kompetencji dając mi  jednocześnie ogromną satysfakcję, możliwość realizowania swojej pasji i stawiania czoła wyzwaniom.

mgr Piotr Mężyński

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Korzystam z
rozumieniapsychoanalitycznego i psychodynamicznego. Pracuję stacjonarnie i online.


Najczęstszymi obszarami, którymi się zajmuję są trudności w relacjach interpersonalnych,rodzinnych, konflikty wewnętrzne, poszukiwanie własnej tożsamości i drogi życiowej, nagłe,niespodziewane i przytłaczające zmiany w życiu, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości oraz trudności emocjonalne wyrażające się w objawachfizycznych, cielesnych.

Psychoterapia zaczyna się dla mnie od rozpoznania potrzeb Pacjenta. Mam na myśli zarówno te wyrażane wprost, które skłoniły daną osobę do poszukiwania wsparcia (np. niepokojące, dokuczające objawy lub trudności w relacjach, związku, pracy, itp.), ale także te mniej uświadamiane – których często nie zauważamy albo nie doceniamy ich wpływu na nasze życie. Już sam początek jest dla mnie bardzo ważny, dlatego dużo uwagi poświęcam przekuciu tych potrzeb na takie cele wspólnej pracy, z którymi Pacjent będzie się prawdziwie
identyfikował.

Dalsza psychoterapeutyczna droga to z jednej strony stopniowe, krok po kroku, dążenie do wytyczonych celów (czasem także definiowanie ich na nowo), a z drugiej towarzyszenie Pacjentowi w poznawaniu jego potencjału, nierzadko ukrytych, niezauważanych bądź niedocenianych zasobów, mocnych stron, można by powiedzieć, że odkrycie wewnętrznego sojusznika w procesie emocjonalnej przemiany. Jest to podróż pełna wyzwań, momentów i okresów ekscytujących, ale też trudnych, a w drużynie, którą tworzymy jest i łatwiej i odkrywa się korzyści ze wspólnego ich doświadczania.

W dobrym i twórczym przeżywaniu wspólnej drogi ważne są także przygotowania – wspólne w gabinecie, ale także moje własne poza nim, kiedy uczę się od innych korzystając z superwizji, szukam odpowiedzi i inspiracji w literaturze. Kolejnym ważnym elementem jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do zdecydowania się na psychoterapię i później jej kontynuowanie.

Moim Pacjentom pomagam również w ich zderzeniach z różnymi sytuacjami kryzysowymi. Koncentruję się wówczas na wspólnym poszukiwaniu i wzmacnianiu możliwości Pacjenta w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Część osób korzystających z tego rodzaju wsparcia decyduje się później na rozpoczęcie psychoterapii jako sposobu głębszego poznania siebie i dalszego rozwoju osobistego.

Ukończyłem psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. J. Babińskiego oraz w innych stacjonarnych i dziennych oddziałach psychiatrycznych, poradni zdrowia psychicznego, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie.

Współtworzyłem programy profilaktyczne z dziedziny zdrowia psychicznego – Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek” oraz program dla studentów AGH „Adapter”.

Marta Paluch-Chrabąszcz

psycholog, psychoterapeutka, coach

Lokalizacje: 

ul. Tadeusza Romanowicza 1/161 (poniedziałek)

ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (wtorek, środa)

Pomagam odnaleźć równowagę i swoją ścieżkę w trudnych sytuacjach życiowych, wzmocnić odporność psychiczną i poradzić sobie z problemami o charakterze psychologicznym m.in. zaburzeniami nastroju, snu, osobowości. Jednocześnie pracuję też z osobami, które chcą poprawić jakość swojego życia, urzeczywistnić swój potencjał i szukają w życiu „czegoś więcej” lub znajdują się w przełomowych momentach związanych z podejmowaniem nowych wyzwań, czy ról życiowych.

Korzystam z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączę to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jestem współautorką.

Bliska mi jest szczególnie praca z osobami doświadczającymi ważnych momentów życiowych – wchodzenia w nowe relacje partnerskie, kończenia związku, rodziców oczekujących dziecka, czy będących na początku drogi rodzicielskiej, a także osób podejmujących nowe wyzwania na ścieżce kariery.  Te chwile to niejednokrotnie bardzo trudne przeżycia, ale jednocześnie to szansa „malowania na nowym płótnie”, definiowania się na nowo, określania swoich potrzeb, pragnień i szukania nowych szans.  Towarzyszę w tym procesie z prawdziwym zaszczytem.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Ukończyłam Szkołę Trenersko-Coachingową w Ośrodku Szkoleniowym „Kangur”. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum. Jestem certyfikownym praktykiem metody Points of You. Mam też uprawnienia do korzystania z Kwestionariusza Pomiaru Odporności Psychicznej MTQ-48. Swoje doświadczenia zdobywałam na stażach: na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu im. L. Rydygiera, na oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju i na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii. Pracowałam też jako psycholog w przedszkolu, liceum ogólnokształcącym i nadal pracuję w szkole podstawowej. Psychologia to bardzo ważny obszar mojego życia. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności ustawicznie się kształcąc, ale też dzielę się swoim doświadczeniem i popularyzuję tę dziedzinę pisząc artykuły i występując na konferencjach oraz biorąc udział w wydarzeniach psychologicznych.

dr n. hum. Urszula Miernik

familiolog, psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Jestem dr n. hum. w specjalności nauk o rodzinie. Ukończyłam szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Obecnie jestem na czwartym roku  całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Szkolenie to jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam między innymi na stażach na  Oddziale Klinicznym  Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych przy Katedrze Psychoterapii UJ CM oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego Sekcji Naukowej, a także Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi według Hidasa i Raffai. W swojej pracy kieruję się  Kodeksem Etyki PTP. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z osobami dorosłymi i parami w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

W mojej pracy z parami bliska jest mi także myśl psychoanalityczna. Staram się, by w trakcie konsultacji została stworzona przestrzeń dla każdej osoby w parze, tak by ona mogła przedstawić swoją perspektywę myślenia o związku, o motywacji do terapii. W pracy z parą (małżeńską, niesformalizowaną) przede wszystkim koncentruję się na relacji pary.

Istotnym obszarem mojej pracy terapeutycznej jest analiza prenatalna. Analiza prenatalna sięga do początku życia ludzkiego. „Poczęcie – jak pisze  J. Raphael-Leff – to początek przedziwnej historii. W czasie ciąży dwa ciała współistnieją, jedno zamknięte we wnętrzu drugiego. Dwie osoby żyją w jednej skórze – oto osobliwy związek, który przywodzi na myśl pobyt ciężarnej kobiety w macicy jej własnej matki wiele lat wcześniej”). Towarzyszę kobietom ciężarnym w budowaniu więzi między nią a dzieckiem wykorzystując metodę analizy więzi prenatalnej. Pomagam w przeżyciu żałoby rodzicom, którzy doświadczyli utraty dziecka.

Karol Januszewski

psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Pracuję w nurcie psychodynamicznym ukierunkowanym na podejście psychoanalityczne. W swojej pracy jednak wykorzystuję również inne podejścia które dostosowuję do poszczególnych osób przychodzących do gabinetu.

Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę jako terapeuta rozpocząłem od szkoleń i pracy ukierunkowanej na pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pracowałem w Ośrodkach stacjonarnych w Chęcinach i Krakowie, gdzie prowadziłem terapię grupową, indywidualną, jak i zajęcia z edukacji i profilaktyki.

Dalsze doświadczenia zdobywałem w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie jak i Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, towarzysząc osobom doświadczonym kryzysami psychotycznymi, zmagającymi się z zaburzeniami osobowości czy dotkniętymi przez depresje.

Prowadzę również terapię małżeńską i par przeżywających kryzysy, gdzie wspólnie szukamy zrozumienia przyczyn oraz rozwiązania kryzysu.

 

dr n. hum. Mariusz Makowski

psycholog, psychoterapeuta Gestalt, (Psychoterapia Humanistyczno – Egzystencjalna)

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Ukończyłem całościowe, IV letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą EAGT.

Jestem absolwentem psychologii na UJ (1996) doktorem nauk humanistycznych (psychologia) na UŚ (2004). Od 17 lat pracuję jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym. Naukowo zajmowałem się min. kształtowaniem postaw, prozdrowotnym stylem życia oraz filmoterapią i fototerapią. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem w praktyce prywatnej Egomocja, w zespole poradni Proximed oraz na stażu klinicznym w szpitalu im. Babińskiego w Kobierzynie. Szkoliłem się w nurcie psychoterapii integratywnej (terapia krótkoterminowa, praca z ciałem). Znam perspektywę obu foteli w gabinecie, odbyłem indywidualną terapię własną 320h oraz terapię grupową 200 h.

Superwizuję się indywidualnie i grupowo.

Zwracam szczególną uwagę na jakość relacji terapeutycznej. Dokonuję starań, aby stawała się ona bezpiecznym miejscem doświadczeń międzyludzkich, które zaowocują pożądaną dla klienta/ki zmianą życiową. Pracuję z dorosłymi, indywidualnie.

Inspiruje mnie zdanie Luciano Pavarottiego, które, sądzę ma wiele wspólnego z psychoterapią: „Nie ma wybitnych nauczycieli ani nie ma wybitnych uczniów. Jest spotkanie właściwych osób.”

Małgorzata Kichard-Dulęba

psychoterapeutka, coach

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Odkąd pamiętam, moją pasją i centrum zainteresowania był człowiek.

Wierzę, że człowiek to nie tylko ciało i psychika, ale też duch, dlatego podchodzę do każdego spotkania indywidualnie i z uwagą.

Wiem, że są sprawy, o których najtrudniej rozmawia się z bliskimi, a opowiedzenie tego co boli i najgłębiej ukryte wydaje się często niemożliwe. Pomogę Ci odkryć, nazwać i zrozumieć Twój wewnętrzny świat i będę Ci towarzyszyć w zmianie Twojego życia.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie. W terapii par wykorzystuję również
wiedzę ze Szkoły „Terapii małżeństw i par” przy Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, atestowanej przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobywałam w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, prowadząc terapie w gabinetach Proximed, wiele lat pracowałam również
jako manager, coach i trener.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Prowadzę terapie indywidualne i terapie małżeństw przeżywających kryzys.

Rafał Ślusarczyk

psychoterapeuta, seksuolog, coach

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

“Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi” V. E. Frankl
 
Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS oraz całościowy czteroletni Kursu Psychoterapii realizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
 
Pracuję w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Oferuje poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną  średnio i długoterminową oraz  wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego (coaching). W pracy terapeutycznej bliskie jest mi wielowymiarowe i głęboko humanistyczne podejście Viktora Frankla: „Żaden człowiek i żaden ludzki los nie może być porównywany z innym człowiekiem i innym losem. Każda sytuacja jest niepowtarzalna i każda wymaga innych reakcji.”
Zapraszam osoby doświadczające  niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej albo zaburzeń psychicznych oraz ich bliskich.
Jako seksuolog specjalizuje się w terapii dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn oraz problemów relacyjnych i seksualnych w parach.
 
Odbyłem staże: na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) – Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w  Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia – Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz  Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed w Warszawie. Pracowałem również w organizacjach pozarządowych w obszarze pomocy społecznej i gabinetach prywatnych w Krakowie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Anna Dobecka

psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Motto w mojej pracy:

 Psychoterapia powinna uczyć ludzi jak żyć, a nie ja dostosowywać się do  sztywnych i surowych reguł” (Milton H.Erickson)

Wykształcenie oraz odbyte szkolenia:

Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam na specjalistycznych 
kursach, m.in.:

5 lat szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej – szkolenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

Szkoła „Terapia małżeństw i par ze szczególnych uwzględnieniem podejścia systemowego” przy Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

4-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Pracowałam również jako coach, trener i manager.

Ukończyłam szkolenia z zakresu:

 • Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych
 • Integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej
 • Integratywnej systemowej psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych
 • Psychoterapii osób jedzących za dużo
 • Hipnozy klinicznej”- kurs podstawowy i zaawansowany
 • Szkolenie z prowadzenia terapii metodą prowokatywną
 • Psychoterapii par
 • Diagnozy klinicznej DSM
 • Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
 • Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży
 • Warsztaty SE-Intro – terapia traumy
 • Głosy – przewodnik terapeuty (szkolenie z zakresu pracy z pacjentem doświadczającym omamów słuchowych

Doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty  zdobywam w takich placówkach jak: Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5 w Krakowie, Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

Specjalizacja i sposób pracy:

 W swojej pracy kieruję się podejściem integratywnym. Każdego człowieka traktuję indywidualnie i dopasowuję sposób prowadzenia jego terapii tak , by była ona jak najbardziej skuteczna. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, poznaczwo-behawioralnym, systemowym i prowokatywnym.

 Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i zajmuję się  problemami ze spectrum:

 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń osobowości
 • kryzysów życiowych
 • kryzysów w związku
 • zachowań autodestrukcyjnych
 • lęków, fobii
 • trudności w relacjach interpersonalnych (rodzinnych, partnerskich)
 • kryzysów zawodowych

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jakub Gałązka

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie. Poznajemy mechanizmy, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jaki mamy na te mechanizmy wpływ i co możemy z nimi zrobić. Jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

W swojej pracy łączę osiągnięcia różnych szkół psychoterapii i staram się razem z Klientami znaleźć rozwiązania, które się sprawdzą i będą dla nich miały sens. To Klient ostatecznie ma wyjść z gabinetu i radzić sobie w życiu lepiej niż przed terapią. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej. Te zjawiska to między innymi zdrowa relacja, przywiązanie, więź emocjonalna, separacja.

Ze szczególnym naciskiem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji i zaburzeń osobowości.

Doświadczenie i edukacja

Jestem absolwentem psychologii o specjalizacji klinicznej na SWPS w Warszawie. Ukończyłem całościowy kurs psychoterapii systemowej par i rodzin (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie przygotowuje się do certyfikacji terapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, a uzupełniam je na różnych konferencjach tematycznych i podczas regularnych superwizji pracy własnej.

Katarzyna Nowacka

socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Lokalizacja: ul. Tadeusza Romanowicza 1/161

Oferuję wsparcie i pomoc osobom dorosłym oraz młodzieży w kryzysach życiowych,
doświadczających autoagresji, lęku, stanów niepokoju, stresu, obniżonego nastroju, trudności związanymi z doświadczaniem emocji oraz innymi ważnymi aspektami życia. Pomagam osobom z zaburzeniami osobowości, w kryzysach życiowych, egzystencjalnych, czy mających trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Zajmuje się także wspieraniem osobistego rozwoju.


W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta z poszanowaniem jego wartości i potrzeb. Bardzo istotna jest dla mnie relacja, którą uważam za główny czynnik leczący. Ważne jest dla mnie poszerzanie świadomości pacjenta oraz przywrócenie mu odpowiedzialności za swoje życie i stan psychiczny, co znacząco wpływa na poprawę jakości życia i zmniejszenie cierpienia. W bezpośredniej pracy ważna jest dla mnie atmosfera akceptacji, zaufania i bezpieczeństwa. Metody terapii dobieram indywidualnie do każdego pacjenta.

Jestem socjoterapeutą, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, ukończyłam również kurs krótkoterminowej terapii par. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas studiów, studiów podyplomowych, warsztatów, szkoleń, konferencji, pracując z dorosłymi oraz młodzieżą i rodzinami w placówkach resocjalizacyjnych w Polsce oraz na oddziale psychiatrycznym w szpitalu klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie.


Pracuję w nurcie psychodynamicznym w oparciu o rozumienie psychoanalityczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji
certyfikowanych superwizorów PTP, co pozwala na stałą kontrolę i podnoszenie jakości mojej pracy. Aktywnie uczestniczę również w stałym poszerzaniu swoich kwalifikacji zawodowych.

W codziennej pracy towarzyszy mi myśl Nancy McWilliams – „Psychologia jest nauką.
Psychoterapia to sztuka”. Każde spotkanie z pacjentem traktuję jako fascynującą przygodę, wspólne odkrywanie całego piękna i złożoności ludzkiego wnętrza. Wspólnie badamy rozległy, ale jakże ciekawy
świat ludzkich uczuć, którego poznanie prowadzi nas do spełnionego i satysfakcjonującego życia. Zapraszam do wspólnego poznawania i tworzenia.

Kateryna Savytska

psycholog, psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Консультація → проблема → лікування → результат

9.6/10 середня швидкість здобуття результату

98% клієнтів рекомендують мене своїм друзям / знайомим


Моя місія:
– лікую душевні рани,
  – розкриваю в людях те прекрасне, що вони раніше в собі не бачили,
  – трансформую жінок і чоловіків в повноцінних, успішних в кар'єрі, глибоких та цікавих
особистостей, які разом створюють щасливі сім'ї з любов’ю, взаєморозумінняя і взаємоповагою,
– душевний спокій
Щоб стати психотерапевтом здобула ступінь магістра психології, пройшла багаторічні навчання в
Польщі, Україні, Німеччині, Америці; особисту терапію і супервізії. Досвід понад 4 роки. Постійно
продовжую навчатися по всьому світу- більше 400 годин щорічно підвищення кваліфікації. В даний
момент володію унікальними знаннями, навичками, які об’єднуючись в єдине ціле дають
приголомшливий результат в моїй роботі з людьми.


Мої цінності:
• Щирість, турбота і любов – ключі до душі.
• Кожна твоя задача (не проблема) відкриває тобі нові можливості та дороги.
• Великий успіх починається з маленького кроку сьогодні.
• Мрії не працюють, поки не працюєш Ти – над собою і над своїм життям.
• Кожен з нас – дорогоцінний і унікальний діамант зі своїм потенціалом та силою.
• Я вірю в себе та в інших людей.
• Зміни себе і світ змінитися у відповідь.
• Нема поганих / жорстких людей – є поранені.
• Твоя душа потребує лікування, догляду і турботи так само як і твоє тіло.
• Ти можеш створити гармонійні відносини і життя, але спочатку гармонія повинна бути в тобі
самому.

Дорогі жінки – вірте в своїх чоловіків, вірте так, як це вміють робити тільки Жінки: з теплом і
любов’ю, з турботою та з великим терпінням.

Надаю індивідуальні та парні консультації.
СТОСУНКИ:

– Ваші відносини тріщать по швах,
– Партнер Вас не цінує,
– Ви не можете забути колишнього/колишню,
– Пропало взаєморозуміння, взаємоповага і любов у відносинах,
– Ви не можете піти і закінчити відносини, які Вас пригнічують,
– Ви не можете почати нові стосунки,
– Ви не можете знайти гідного Чоловіка/Жінку,
– Ви боїтеся залишитися самотності,
– У Вас немає відносин, і Ви боїтеся нових,
– Ви постійно заслуговуєте любов,
– Ви відчуваєте біль зради,
– Розлучення – що робити?


ОСОБИСТИЙ РІСТ:

– У Вас було складне дитинство і дитячі травми заважають будувати щасливе життя,
– Ви ображені чи не пробачили своїх батьків / колишніх чоловіків, жінок / людей,
– Ви відчуваєте себе як суцільний комплекс неповноцінності,
– Ви невпевнені в собі,

– У Вас зникла жіночність, ніжність, вогонь до життя,
– У Вас конфлікти, нерозуміння з іншими людьми,
– Вас турбує погане самопочуття, панічні атаки,
– Ви не знаєте яка ваша роль в житті,
– У Вас повторюються одні й ті ж негативні події з різними людьми,
– Ви дуже агресивні і не можете контролювати свої емоції,
– Ви відчуваєте несправедливість життя / людей / дітей до Вас,
– Хочете змінити свій життєвий сценарій.


*Не працюю з дітьми, з алкогольною залежністю та наркотичною залежністю.

Mateusz Jaszczuk

psychoterapeuta

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Z pacjentami pracuję w nurcie psychodynamicznym w oparciu o rozumienie psychoanalityczne.

W pracy kieruję się myśleniem o psychoterapii jako możliwości odkrywania tego, co nieświadome, w celu pełniejszego zrozumienia siebie i wypracowania optymalnych sposobów radzenia sobie w przeżywanych trudnościach.

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe w psychoterapii zdobywałem, realizując staż na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w pracy z pacjentami w kontakcie indywidualnym.

Praktykę psychoterapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

Maria Kudroń

psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog, dziennikarka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Pracuję z dziećmi i młodzieżą do 16 roku życia w psychoterapii indywidualnej i grupowej, dorosłych wspieram w konsultacjach rodzicielskich i warsztatach dla rodziców. Dla dzieci od 2,5 roku do 10 lat współtworzyłam autorski program terapii “Zwierzątkowo” połączonej z elementami sensoryki, oparty na duńskich zabawkach sensomotorycznych – bOblesach. Realizowany jest
on obecnie w Ośrodku Psychoterapii Rozwoju i Edukacji w Wieliczce. Od 10 lat prowadzę dla Klubów Rodzica Miasta Kraków zajęcia dla rodziców i małych dzieci z elementami treningu komunikacji i sensomotoryki.

Zasoby, które pozwalają mi skutecznie pomagać to łatwość w nawiązywaniu kontaktu
z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie w komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka
i nastolatka.

Wspieram dzieci i młodzież w zakresie kryzysów dotyczączych:

 • relacji z rówieśnikami
 • trudności dziecka w przyjęciu komunikatów od dorosłych
 • nadpobudliwości ruchowej
 • niestabilności emocjonalnej
 • trudności z koncentracją
 • obniżonej samooceny
 • zachowań autodestrukcyjnych

Formy pomocy:

 • konsultacje rodzicielskie
 • terapie indywidualne
 • terapia grupowa
 • terapia rodzinna z koterapeutą

Wsparcie rodziców i dzieci w sytuacjach kryzysowych oraz codziennych wyzwaniach
wychowawczych realizowałam również: jako właścicielka jednego z pierwszych w Krakowie Klubów dla Rodziców i Dzieci SZTAMKA, wiceprezes Fundacji dla Rodziców po Stracie, aktywistka akcji “Macierzyństwo bez lukru”, autorka projektów filmowych skierowanych do rodziców i młodzieży realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Wykształcenie

 • Jestem w trakcie kursu “Psychoterapia indywidualna i rodzin z uwzględnieniem okresu
  adolescencji”
 • Kurs terapii grupowej dla dzieci “Miasteczko”
 • Studia podyplomowe “Tożsamość kulturowa płci” Instytut Sztuk Audiowizualnych
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Filologia polska, kier. pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński

Pola Dębowska-Ciępka

psycholożka, seksuolożka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Jestem psycholożką oraz seksuolożką. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Stosowana Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją wiedzę zdobyłam także podczas studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwerytecie SWPS w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży i wolontariatów. Szkoliłam się m.in. podczas stażu na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Miałam także okazję zorganizować oraz przeprowadzić warsztaty na temat dojrzewania płciowego i emocjonlanego dla dzieci w Kenii w ramach współpracy z organizacją Leczymy z Misją. Obecnie pracuję jako seksuolożka w krakowskich poradniach. Cały czas aktualizuję i zdobywam nową wiedzę oraz umiejętności na licznych szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stałą superwizją.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz starszą młodzieżą (16+). Udzielam zarówno konsultacji psychologicznych, jak i seksuologicznych. Zapraszam wszystkie osoby, które doswiadczają dyskomfortu lub cierpienia w sferze swojej seksualności, mają problemy relacyjne lub chciałyby poprawić swoje życie intymne. Pomagam także osobom z grupy LGBT+ doświadczającym stresu mniejszościowego. Jeśli zmagasz się z bólem podczas stosunku, obniżonym porządaniem, problemami z erekcją czy wytryskiem oraz niemożnością osiągniecia orgazmu lub martwi Cię zbyt częsta ochota na seks, to konsultacja seksuologiczna dostarczy Ci wiedzy i narzędzi jak poradzić sobie ze swoją trudnością.

Jednym z najważniejszych elementów mojej pracy jest stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni, ponieważ wiem, jak trudne może być rozmawianie na intymne tematy. Pracuję zgodnie z założeniami pozytywnej seksualności – podejścia, które skupia się na normalizowaniu różnorodności zachowań seksualnych i przejawów płciowości, przy jednoczesnym nacisku na bezpieczeństwo, odpowiednią edukację seksualną czy świadomą zgodę. Podczas konsultacji przeprowadzam szczegółowy wywiad seksuologiczny w celu postawienia rzetelnej diagnozy, ustalenia przyczyn problemu oraz znalezienia najlepszego sposobu leczenia.

mgr Anna Klimaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Lokalizacja: ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6/70

Zaufanie i dobre zrozumienie z obu stron jest dla mnie początkiem i podstawowym warunkiem prowadzenia terapii. Myślę, że największym bólem każdego z Nas jest osamotnienie, poczucie braku zrozumienia oraz trudność w wyrażaniu własnych emocji. Czasami doświadcza tego każdy z nas ale bywa, że uczucie to dominuje i sami nie umiemy sobie pomóc. Potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i będzie nam towarzyszył pokazując inną perspektywę. Dla mnie najważniejszym celem jest zrozumienie drugiego człowieka i pomoc w pokonywaniu jego trudności. Mogą się one objawiać się odmiennie; poprzez: lęk, depresje, napady złości, brak wystarczającej ilości snu, trudnościach w komunikowaniu się z innym. Czasem to nasz organizm daje znać o cierpieniu psychicznym o którym trudno jest w ogóle myśleć. Takie objawy jak wysokie ciśnienie, trudności w trawieniu, kłopoty ze słuchem etc. mogą informować o bólu psychicznym, którego źródła nie potrafimy odnaleźć i wyrazić słowami. .To wszystko może Cię skłonić do szukania pomocy.

O mnie:

Jestem mgr psychologi i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobyłam pracując z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Babińskiego w Kobierzynie oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie. Prowadziłam terapię osób dorosłych oraz nastoletnich pracując indywidualnie, w grupie terapeutycznej oraz z rodzinami. Pracowała z osobami cierpiącymi z powodu kryzysu zdrowia psychicznego: schizofrenii, chorób afektywnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania.

Kontakt

Jak dojechać