Nasi Specjaliści

dr n. med. Krzysztof Walczewski

specjalista psychiatra, psychoterapeuta,

superwizor psychoterapii PTP

Prowadzę oddział Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego. W latach 2010-21 prowadziłem zespół gabinetów specjalistycznych Proximed. Jestem założycielem Psychoterapii Praktycznej.

Specjalizacja:

 • Kryzysy psychiczne
 • Stagnacja życiowa
 • Trudności w relacjach interpersonalnych
 • Emocjonalne huśtawki
 • Depresje
 • Lęki i stany napięcia psychicznego
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia myślenia 

Informacje dodatkowe: 

Prowadzę szkolenia lekarzy i psychologów w Kursie Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Superwizuję Grupę Przedsiębiorczych Psychoterapeutów od 2015 roku. W 2021 roku wydałem tomik poezji “Atak na myślenie”.

dr n. społ. Aleksandra Nowak-Gruca

psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na spotkaniu i dialogu. W relacji terapeutycznej staram się pomagać innym w odkrywaniu tego, kim są i czego potrzebują. Razem z pacjentem poszukuję dróg rozwiązania problemów i dotarcia do źródeł cierpienia, a także towarzyszę w odkrywaniu siebie i sensu życia. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach kryzysowych na kursach, szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs Hipnozy w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie, EEG Biofeedback 1 stopnia, zaawansowany kurs treningu autogennego.

Specjalizacja:

 • Problemy w relacjach
 • Wypalenie zawodowe
 • Lęki i stany napięcia psychicznego
 • Huśtawki emocjonalne
 • Zaburzenia myślenia
 • Kryzysy psychiczne

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

dr n. hum. Konrad Banicki

psycholog, filozof, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psycholog i filozof. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na stażach na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferuję swoją pomoc osobom, którym dolegliwości psychiczne utrudniają realizowanie ważnych życiowo celów, w tym osobom zmagającym się ze stresem (napięcie, obniżony nastrój), zaburzeniami o charakterze nerwico-lękowym oraz innymi problemami.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trzeciej fali (mindfulness), włączając w to – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjentów – perspektywę humanistyczno-egzystencjalną lub też elementy poradnictwa filozoficznego.

Prowadzę terapię w języku polskim lub angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

mgr Piotr Mężyński

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję w oparciu o rozumienie psychoanalityczne i psychodynamiczne, dobierając narzędzia do potrzeb pacjenta. Koncentruję się na odkrywaniu potencjału danej osoby tak, aby mogła z niego w pełni korzystać. Bliskie jest mi także myślenie uwzględniające połączenia i zależności między psychiką a ciałem.

Kolejnym obszarem mojej pracy jest krótkoterminowa pomoc w sytuacjach kryzysowych. Skupiam się wówczas na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i aktywizowaniu możliwości pacjenta w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Część osób korzystających z tego rodzaju wsparcia decyduje się później na rozpoczęcie psychoterapii jako sposobu głębszego poznania siebie i dalszego rozwoju osobistego.

Pracę psychoterapeuty postrzegam jako drogę ciągłego kształcenia się – korzystam z superwizji, specjalistycznej literatury i konferencji. W pracy kieruję się zasadami etycznymi psychologa i psychoterapeuty.
Ukończyłem psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziałach Psychiatrii Psychodynamicznej, Leczenia Depresji oraz Neurochirurgii i Neurotraumatologii, a także w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współtworzyłem programy profilaktyczne z dziedziny zdrowia psychicznego, realizowane na terenie Krakowa i województwa małopolskiego – Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek” oraz program dla studentów AGH „Adapter”.

Marta Paluch-Chrabąszcz

psycholog, psychoterapeutka, coach

Pomagam odnaleźć równowagę i swoją ścieżkę w trudnych sytuacjach życiowych, wzmocnić odporność psychiczną i poradzić sobie z problemami o charakterze psychologicznym m.in. zaburzeniami nastroju, snu, osobowości. Jednocześnie pracuję też z osobami, które chcą poprawić jakość swojego życia, urzeczywistnić swój potencjał i szukają w życiu „czegoś więcej” lub znajdują się w przełomowych momentach związanych z podejmowaniem nowych wyzwań, czy ról życiowych.

Korzystam z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączę to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jestem współautorką.

Bliska mi jest szczególnie praca z osobami doświadczającymi ważnych momentów życiowych – wchodzenia w nowe relacje partnerskie, kończenia związku, rodziców oczekujących dziecka, czy będących na początku drogi rodzicielskiej, a także osób podejmujących nowe wyzwania na ścieżce kariery.  Te chwile to niejednokrotnie bardzo trudne przeżycia, ale jednocześnie to szansa „malowania na nowym płótnie”, definiowania się na nowo, określania swoich potrzeb, pragnień i szukania nowych szans.  Towarzyszę w tym procesie z prawdziwym zaszczytem.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Ukończyłam Szkołę Trenersko-Coachingową w Ośrodku Szkoleniowym „Kangur”. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum. Jestem certyfikownym praktykiem metody Points of You. Mam też uprawnienia do korzystania z Kwestionariusza Pomiaru Odporności Psychicznej MTQ-48. Swoje doświadczenia zdobywałam na stażach: na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Szpitalu im. L. Rydygiera, na oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju i na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii. Pracowałam też jako psycholog w przedszkolu, liceum ogólnokształcącym i nadal pracuję w szkole podstawowej. Psychologia to bardzo ważny obszar mojego życia. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności ustawicznie się kształcąc, ale też dzielę się swoim doświadczeniem i popularyzuję tę dziedzinę pisząc artykuły i występując na konferencjach oraz biorąc udział w wydarzeniach psychologicznych.

Karol Januszewski

psychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychodynamicznym ukierunkowanym na podejście psychoanalityczne. W swojej pracy jednak wykorzystuję również inne podejścia które dostosowuję do poszczególnych osób przychodzących do gabinetu.

Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę jako terapeuta rozpocząłem od szkoleń i pracy ukierunkowanej na pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pracowałem w Ośrodkach stacjonarnych w Chęcinach i Krakowie, gdzie prowadziłem terapię grupową, indywidualną, jak i zajęcia z edukacji i profilaktyki.

Dalsze doświadczenia zdobywałem w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie jak i Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, towarzysząc osobom doświadczonym kryzysami psychotycznymi, zmagającymi się z zaburzeniami osobowości czy dotkniętymi przez depresje.

Prowadzę również terapię małżeńską i par przeżywających kryzysy, gdzie wspólnie szukamy zrozumienia przyczyn oraz rozwiązania kryzysu.

 

Jakub Gałązka

psycholog, psychoterapeuta

Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie. Poznajemy mechanizmy, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jaki mamy na te mechanizmy wpływ i co możemy z nimi zrobić. Jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

W swojej pracy łączę osiągnięcia różnych szkół psychoterapii i staram się razem z Klientami znaleźć rozwiązania, które się sprawdzą i będą dla nich miały sens. To Klient ostatecznie ma wyjść z gabinetu i radzić sobie w życiu lepiej niż przed terapią. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej. Te zjawiska to między innymi zdrowa relacja, przywiązanie, więź emocjonalna, separacja.

Ze szczególnym naciskiem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji i zaburzeń osobowości.

Doświadczenie i edukacja

Jestem absolwentem psychologii o specjalizacji klinicznej na SWPS w Warszawie. Ukończyłem całościowy kurs psychoterapii systemowej par i rodzin (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie przygotowuje się do certyfikacji terapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, a uzupełniam je na różnych konferencjach tematycznych i podczas regularnych superwizji pracy własnej.

mgr Anna Klimaszewska

psycholog, psychoterapeutka

Zaufanie i dobre zrozumienie z obu stron jest dla mnie początkiem i podstawowym warunkiem prowadzenia terapii. Myślę, że największym bólem każdego z Nas jest osamotnienie, poczucie braku zrozumienia oraz trudność w wyrażaniu własnych emocji. Czasami doświadcza tego każdy z nas ale bywa, że uczucie to dominuje i sami nie umiemy sobie pomóc. Potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze i będzie nam towarzyszył pokazując inną perspektywę. Dla mnie najważniejszym celem jest zrozumienie drugiego człowieka i pomoc w pokonywaniu jego trudności. Mogą się one objawiać się odmiennie; poprzez: lęk, depresje, napady złości, brak wystarczającej ilości snu, trudnościach w komunikowaniu się z innym. Czasem to nasz organizm daje znać o cierpieniu psychicznym o którym trudno jest w ogóle myśleć. Takie objawy jak wysokie ciśnienie, trudności w trawieniu, kłopoty ze słuchem etc. mogą informować o bólu psychicznym, którego źródła nie potrafimy odnaleźć i wyrazić słowami. .To wszystko może Cię skłonić do szukania pomocy.

O mnie:

Jestem mgr psychologi i psychoterapeutką. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobyłam pracując z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Babińskiego w Kobierzynie oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie. Prowadziłam terapię osób dorosłych oraz nastoletnich pracując indywidualnie, w grupie terapeutycznej oraz z rodzinami. Pracowała z osobami cierpiącymi z powodu kryzysu zdrowia psychicznego: schizofrenii, chorób afektywnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania.

Kontakt

Telefon: 729 833 575 

Email: recepcja@ppraktyczna.pl

Adres: ul. Lipska 16, Kraków | Romanowicza 1/161

Jak dojechać?

psychoterapia-praktyczna-logo

2021 Psychoterapia Praktyczna © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by Kubala Projects

Informacje

Cookies i RODO

Polityka Prywatności

Psychoterapia Praktyczna Walczewski Spółka Jawna

NIP: 6793217239