Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii

STUDIUM

PSYCHOLOGIA PRAKTYCZNA
MINDFULNESS, GENOGRAMY, TPT

Zostań uczniem Philipa Zimbardo!

Więcej informacji